۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

آیین گفتگو، آیین کودتا


بهروز جاوید تهرانی آزاد شد


نظر مهدی کروبی در باره انتخابات


رای نمی دهم، تحریم انتخابات


رای نمی دهم، تحریم انتخابات


۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

حکم زندان برای پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی


سیصد روز از بازداشت غیر قانونی میرحسین موسوی گذشت


سالگرد مرگ آیت الله منتظری


بهار عربی، الربیع العربی، Arab Spring


۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

جانباختگان عاشورای 1388


شانزده آذر، دانشجویان زندانی را آزاد کنید


iranian detained blogger


زندانیان سیاسی را آزاد کنید


۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

dictators must go


نیروی های خودی و غیر خودی


سیف الاسلام قذافی دستگیر شد


آریا آرام نژاد را آزاد کنید


سالگرد قتل عام محمد مختاری و محمد جعفر پوینده


۱۳۹۰ آبان ۱۷, سه‌شنبه

آریا آرام نژاد را آزاد کنید


فریدون صیدی راد را آزاد کنید


پیمان عارف را آزاد کنید


بهاره هدایت را آزاد کنید


محمد صادق کبودوند را آزاد کنید


۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

وال استریت ژورنال: خدمات شرکت چینی هوآوی برای ردیابی و بازداشت ناراضیان ایرانی


آیت الله احمد جنتی نمیرالمومنین


آیت الله مصباح یزدی


250 روز از بازداشت غیرقانونی رهنورد، کروبی و موسوی گذشت


حسین رونقی ملکی solidarity with arrested bloggers


کوهیار گودرزی solidarity with arrested bloggers