۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

گرانی شیر و گوشت: گاوها مقصر نیستند


جان نرگس محمدی در خطر است


پراکندگی ثروت در دنیا، ثروتمندترین های دنیا


شمع به یاد ندا آقا سلطان