۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

راهی جز گفتگو نیست
هنگام آخرین دیدار آخرین پادشاه ایران، محمدرضا پهلوی با یک رئیس جمهور آمریکا (جیمی کارتر) در ماه نوامبر 1977 گروهی از مخالفان حکومت پهلوی در مقابل کاخ سفید دست به اعتراض زدند. پلیس برای پراکندن تظاهرکنندگاه گاز اشک آور شلیک کرد

گویی باد هم سر سازگاری با پادشاه نداشت و گاز اشک آور اشک هایش را جاری کرد

روح زمانه سیاست حذف بود، شاه مخالفان را حذف میکرد و مخالفان خواستار حذف او بودند
بعد از برقراری جمهوری اسلامی، سیاست حذفی به شکل خشن تری از هر دو سو ادامه یافت

بیش از سه دهه گذشته است. راهی طولانی و پر هزینه ای را پیموده ایم
خون های بسیاری ریخته شد. همه آنها (از هر دسته و گروهی) شهروندان ایرانی بودند

مهم تر از پیدا کردن مقصر، راهکاریست که مانع تکرار خشونت و حذف شود
همانطور که در پیدایش این همه مصیب هر کسی به نسبت جایگاهش مسئولیت دارد
برای برون رفت هم همه ما مسئول هستیم

دوران خشونت و حذف گذشته است، دوست داشتن یکدیگر الزامی نیست چون متفاوت هستیم
اما گفتگو امکان پذیر است، تا شاید در این خاک غنی که تاکنون با خیش خشونت و خون شخم خورده است، تنها صدای مزاحم، موسیقی جوان همسایه باشد نه عربده مرگ بر...

۱ نظر: