۱۳۹۲ مهر ۱۴, یکشنبه

بنیامین "ساده لوح" نیست

ایرانیان هم همینطور
اینکه رئیس دولت اسرائیل به یک رسانه فارسی زبان وقت مصاحبه می دهد و راهی برای ارتباط با افکار عمومی ایرانیان می جوید، نشانه مثبتی ست
دوران "اول شلیک کن و بعد توضیح بده" گذشته است.
جدا از اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی را در موارد بسیاری میتوان محکوم کرد، هوشمندانه نبود که نتانیاهو درست انگشت روی مواردی هم گذاشت که خود بری از آنها نیست

در پاسخ به اشاره خبرنگار که اسرائیل خود داری سلاح اتمی ست هم پاسخ قانع کننده ای نداشت.
شخصا از کسی که چاقو در دست دارد ولی ساکت است بیشتر میترسم تا از کسی که فقط تهدید می کند وهنوز چاقویی در دست ندارد

در مورد نبود آزادی شهروندی هم ایشان از مثال بدی استفاده کردند، معمولا مثال "حق استفاده از شلوار جین" را در دوران جنگ سرد برای کشورهای پشت "پرده آهنین" به کار می بردند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر