۱۳۹۱ دی ۹, شنبه

9 دی روز نکبت استبداد دینی. زندانی سیاسی ابوالفضل قدیانی


ابوالفضل قدیانی: نهم دی ماه را که نمایش دهنده حقارت و واماندگی استبداد در برابر خواست آزادی خواهانه ملت ایران است، روز "نکبت استبداد دینی" نام نهیم....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر