۱۳۹۱ آذر ۳۰, پنجشنبه

روزگار غریبی ست، وداع با مادر ممنوع ست. مادری دیگر چشم انتظار از دنیا رفت


۱ نظر: