۱۳۹۲ مرداد ۱۴, دوشنبه

قاتل "دادگستر"، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری


مطمئنا آقای روحانی بر اساس جایگاه شان و پیچیدگی مناسبات باندهای قدرت معذوریت ها و دلایلی برای پیشنهاد وزرا دارند
همچنین طبق اصل 160 قانون اساسی، او موظف به انتخاب وزیر دادگستری از بین افراد پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضائیه است

مصطفی محمدی یکی از اعضای هیئت سه نفره مرگ که در دادگاه های چند دقیقه ای سال 67 برای چهار تا پنج هزار نفر (اکثرا حکمشان تمام شده بود) حکم اعدام صادر کردند

انتخاب این شخص با شعار اعتدال و تدبیر آقای روحانی منافات جدی دارد
وظیفه همه شهروندان حتی آنهایی که به آقای روحانی رای دادند اعتراض به این انتخاب است

قاتل ها هم می توانند و باید وارد دادگستری بشوند اما به عنوان متهم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر