۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

ساخت اسرائیل


توضیح برای پیشگیری از سوتفاهم
کشور اسرائیل را به رسمیت می شناسم و معتقدم بخش بزرگی از مردم و سیاست ورزان اسرائیلی انسان های صلحدوستی هستند

اما دولتمردان فعلی اسرائیل حیات خود را در تنش می بینند و در راه دستیابی به صلحی پایدار کارشکنی می کنند

فرانسه در پی دستیابی به امتیازات جدیدی در منطقه خاورمیانه است، مانع تراشی اش را می توان پیامی دوستانه برای اسرائیل و عربستان دانست که از رفع تنش در سیاست خارجی ایران خشنود نیستند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر