۱۳۹۲ آبان ۲۳, پنجشنبه

عاشورا اکنون، به یاد جانباختگان عاشورای هشتاد و هشتشبنم سهرابی
مصطفی کریم بیگی
امیر ارشد تاجمیر
محمدعلی راسخ نیا
شاهرخ رحمانی
عباس فرج زاده
سیدعلی موسوی حبیبی
مهدی فرهادی راد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر